Periodieke inspectie

Bronkhorst Brandbeveiliging beschikt over de kennis en de middelen om de brandveiligheids- voorzieningen binnen uw organisatie op een hoog niveau te brengen, maar belangrijker nog, te houden!

De praktijk leert dat het aanvankelijke enthousiasme voor (brand)veiligheid weg zakt door de orde van de dag! Daarom adviseert Bronkhorst Brandbeveiliging de Periodieke Veiligheidsinspecties toe te passen.

Zodra de controle is afgerond wordt er een inspectierapport opgemaakt, deze wordt eventueel voorzien van fotomateriaal en aanbevelingen.