Calamiteitenplan

Als ondernemer kun je er alles aan doen om het risico op een ongeval te verkleinen. Toch kunnen er noodsituaties ontstaan met vaak de nodige paniek. Om u en uw medewerkers in veiligheid te brengen is het daarom belangrijk om te weten welke maatregelen er getroffen moeten worden. Dit wordt beschreven in een bedrijfsnoodplan.

Het bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is praktisch en eenvoudig van opzet. Het kan worden gebruikt bij zowel oefeningen als calamiteiten.

Een bedrijfsnoodplan is opgedeeld in een deel inhoudende de objectgegevens en de plattegronden, maar ook de instructies voor de betrokken disciplines.

Het andere deel geeft een beschrijving van de BHV organisatie en de calamiteitenbestrijding als ook de samenstelling van het crisisteam.

De bedrijfshulpverlener

Elke organisatie heeft bedrijfshulpverleners nodig. Het is belangrijk dat er voldoende BHV-ers zijn om een kleine calamiteit aan te kunnen. BHV-ers zijn er voor het toepassen van EHBO, het evacueren van werknemers of het bestrijden van brand. Het aantal hulpverleners binnen een bedrijf wordt bepaald op basis van de grootte van het bedrijf en de risico’s binnen het bedrijf.

Weet wat te doen bij een calamiteit. Zorg voor een goed bedrijfsnoodplan!

Bronkhorst Brandbeveiliging beschikt over de kennis en middelen uw bestaande bedrijfsnoodplan door te lichten en waar nodig bij te werken. Ook kunnen we een compleet nieuw bedrijfsnoodplan voor uw organisatie tot stand te brengen.