Droge blusleidingen

Droge blusleidingen worden veelal toegepast in hoge of grote gebouwen. Deze leidingen kunnen door de brandweer gebruikt worden als blusvoorziening om de brand sneller onder controle te krijgen. Het is belangrijk dat droge blusleidingen in goede conditie zijn, zodat ze bij een calamiteit functioneel zijn. Goed onderhoud is essentieel!

Onderhoud en inspectie

Droge blusleidingen moeten in een goede conditie zijn, daarom is regelmatig onderhoud verplicht. In geval van brand kunt u zich geen gebreken of lekkages permitteren. Bronkhorst Brandbeveiliging is u graag van dienst met inspectie en onderhoud van uw installatie.

Afpersen

De eis is dat droge blusleidingen minimaal 1 x per 5 jaar afgeperst worden, tenzij lokale voorschriften anders voorschrijven. Wij hebben de apparatuur om uw droge blusleidingen af te persen en te controleren.

Het is belangrijk dat droge blusleidingen in goede conditie zijn, zodat ze bij een calamiteit functioneel zijn.

Verkoop, onderhoud en revisie van brandbestrijdingsmiddelen en EHBO middelen.
Specialist en adviseur in opleidingen BHV en EHBO. REOB en ISO gecertificeerd.