Bedrijfsnoodplan

De basis van de calamiteitenbestrijding vormt het bedrijfsnoodplan.
Hierin is vastgelegd hoe de calamiteitenbestrijding is georganiseerd, de objectgegevens, Plattegronden, ontruimingsplan en voorziet bovendien in
instructies voor alle bij de calamiteit betrokken disciplines en regelt de samenwerking met reguliere hulpverlenende instanties.

Een bedrijfsnoodplan is praktisch en eenvoudig van opzet. Het kan worden gebruikt bij zowel oefeningen als calamiteiten. Een bedrijfsnoodplan is
opgedeeld in een deel inhoudende de objectgegevens en de plattegronden, maar ook de instructies voor de betrokken disciplines. Het andere deel geeft
een beschrijving van de BHV organisatie en de calamiteitenbestrijding als ook de samenstelling van het crisisteam.

Bronkhorst Brandbeveiliging beschikt over de kennis en middelen uw bestaande bedrijfsnoodplan door te lichten en waar nodig te komen tot een update, of een
compleet nieuw bedrijfsnoodplan voor uw organisatie tot stand te brengen.