Signalering

Bij Bronkhorst Brandbeveiliging is een compleet scala van signalisatie en pictogrammen verkrijgbaar. Deze zijn verkrijgbaar als sticker en bordje. Met de reddings- en evacuatieborden of -stickers kunt u veilige doorgangen, vluchtwegen, nooduitgangen en EHBO-posten aanduiden. Met borden of stickers op
het gebied van verbodstekens en brandbestrijding kunt u schadeveroorzakende handelingen of situaties voorkomen of tegengaan.