Bouwplantoetsing

Bij nieuwbouw, verbouw of andere aanpassingen aan bouwwerken zal de bouwtekening vooraf worden getoetst aan de specifieke eisen die het bouwbesluit en de
bouwverordening aan gebouwen stelt.

Ook het bestemmingsplan en de gebruiksvergunning spelen in dit traject een grote rol. Daarnaast kan de taak worden uitgebreid met het geven van advies
over af te geven milieuvergunningen.

Bronkhorst Brandbeveiliging heeft de kennis om u deze werkzaamheden uit handen te nemen.